You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Ahmet Hilal Öztekin

Akıllı Şehirler için Akıllı Çözümler: Kentsel Alanlarda Karbon Azaltımı

Akıllı Şehirler için Akıllı Çözümler: Kentsel Alanlarda Karbon Azaltımı
Members Public

Gelişen teknolojileri, daha somut etkileri, giderek artan yatırım getirileri ve amaca yönelik faydalarına dayalı olarak son 10 yılda güçlü bir şekilde Akıllı Şehirlerin ortaya çıkmasıyla beraber, önemli bir odak alanı 2020'de aciliyetini ve fırsatını bir kez daha ortaya koydu: Dayanıklılık.

Üretken Akademi
Akıllı Şehirler
Covid-19 Sonrası Yaşam Odaklı Girişim Programı

Covid-19 Sonrası Yaşam Odaklı Girişim Programı
Members Public

Covid19 Sonrası Yaşam Odaklı Girişim Programı, Üretken Akademi tarafından Coid-19 sonrası kısa veya orta vadede meydana gelebilecek problemlere çözü geliştirmeyi hedefleyen girişim programıdır. Program odaklanılan başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup kamu, özel sektör ve diğer topluluklar gibi önde gelen kuruluşların paydaşlığıyla sürdürülmektedir.    Odaklanılan Başlıklar Program kapsamında odaklanılan konular 8 ana başlık

Üretken Akademi
Üretken Akademi