You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Kadir Can Kırkoyun

Covid-19 Sonrası Yaşam Odaklı Girişim Programı

Covid-19 Sonrası Yaşam Odaklı Girişim Programı
Members Public

Covid19 Sonrası Yaşam Odaklı Girişim Programı, Üretken Akademi tarafından Coid-19 sonrası kısa veya orta vadede meydana gelebilecek problemlere çözü geliştirmeyi hedefleyen girişim programıdır. Program odaklanılan başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup kamu, özel sektör ve diğer topluluklar gibi önde gelen kuruluşların paydaşlığıyla sürdürülmektedir.    Odaklanılan Başlıklar Program kapsamında odaklanılan konular 8 ana başlık

Üretken Akademi
Üretken Akademi