You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Covid-19 Sonrası Tarım ve Gıda Teknolojileri

Üretken Akademi

Covid-19 ile birlikte alınan tedbirler, kimi zaman tarımsal faaliyet durma altında getirmektedir. Sulama sistemlerine uzaktan erişim, dikey / kentsel tarım, ekin sensörleri, çiftlik hayvanlarına yönelik akıllı araç teknolojileri gibi çözümler Covid-19 ve sonrası için tarım sektöründe meydana gelen kalıcı değişim ve dönüşümün öncüsü özellikğindedir.

Mobil Tarım
Mobil tarım; uzaktan gözlemleme, akıllı sulama, nem takibi, meteoroloji hizmeti, çevrimiçi ziraat mühendisi desteği ile ürüne özel danışmanlık gibi alt çözümleri kapsamaktadır.

Uzaktan Tarım Teknolojileri
Çiftçilerin evden çıkmadan ekin hakkında nem, su, olgunlaşma gibi hususlarda tarım yönetimini sağlayan her türlü teknolojik alt başlığı kapsamaktadır.

Paydaşlar Arası Çözümler
Paydaşlar arası iletişimin iyileştirilmesi, satış faaliyetlerinin kolaylaştırılması ve pratikleştirilmesi amacıyla dijital platform gibi çözümlerin sunulmasıdır.

Dijital Asistan Çözümleri
Toprak nem ölçümü, zirai hava tahminleri, çevrimiçi ziraat mühendisi desteğiyle çiftçilerin verimliliğini, karlılığını ve buna bağlı olarak yaşam kalitesinin arttırılması hedeflenmektedir.

Bilinçli Ekin Yönetimi
Devletin ihtiyaca göre belirlediği miktarda, izin verdiği türe uyularak bilinçli ekim yapılması ve depolama yöntemlerinin kullanılması amacıyla geliştirilen teknolojik çözümlerdir.

Çiftçi Eğitimi
Çiftçinin bitkiye özel su, güneş ışığı,ekim zamanı vb. gibi gelişimini etkileyen etmenler hakkında bilgilendirilmesi amacıyla platform, dijital servis ve buna benzer eğitime yönelik teknolojik çözümleridir.

Covid-19 etkisinde meydana gelecektir olan problemlere kalıcı ve katma değerli çözümler geliştirmek için sen de aramıza katıl!

                            Başvur!

Tarım ve Gıda Teknolojileri