You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Covid-19 Sonrası Yaşam Odaklı Girişim Programı

Üretken Akademi

Covid19 Sonrası Yaşam Odaklı Girişim Programı, Üretken Akademi tarafından Coid-19 sonrası kısa veya orta vadede meydana gelebilecek problemlere çözü geliştirmeyi hedefleyen girişim programıdır. Program odaklanılan başlıklar çerçevesinde gerçekleştirilmekte olup kamu, özel sektör ve diğer topluluklar gibi önde gelen kuruluşların paydaşlığıyla sürdürülmektedir.


   Odaklanılan Başlıklar

Program kapsamında odaklanılan konular 8 ana başlık ve alt başlıklar halinde düzenlenmiş olup kısaca sırasıyla şu şekilde açıklanabilir:

Sağlık Teknolojileri

Tüm dünyada Covid-19 etkisinin sağlık sektöründe meydana getirdiği dönüşüm ile dijital sağlık, mobil sağlık hizmetleri, sağlık sağlayıcıları için araçlar artık eskisinden de çok önem arz ediyor.

Eğitim Teknolojileri

Dünyanın dört bir yanında kurumlar, pandemi sebebiyle eğitimlere zorunlu olarak ara vermek durumunda kaldı. Bu süreçte ise eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim ve oyunlaştırma ile eğitim gibi başlıklar öne çıkıyor.

Dijital Devlet Teknolojileri

Devletlerin vatandaşlara daha iyi ve verimli hizmet sunmasına yardımcı olan açık veri ve sivil katılım platformları, kolluk yazılımları, bilgisayar görüş tabanlı şehir haritalama, elektronik belge yönetimi teknolojileri gibi birçok çözüm Covid-19 ve sonraki süreçte öne çıkıyor.

Geleceğin İş Dünyası

Covid 19 ile iş dünyası dinamikleri evden, esnek çalışma kavramlarıyla baştan yapılanıyor. Covid-19 dönemi meydana getirilen geçici çözümlerin sonrasında kalıcı olarak geçerli olması planlanıyor.

Tarım ve Gıda Teknolojileri

Covid-19 ile birlikte alınan tedbirler, kimi zaman tarımsal faaliyetleri durma noktasına getirmektedir. Sulama sistemlerine uzaktan erişim, dikey/kentsel tarım, ekin sensörleri, çiftlik hayvanlarına yönelik akıllı araç teknolojileri gibi çözümler Covid-19 ve sonrası için tarım sektöründe meydana gelen kalıcı değişim ve dönüşümün öncüsü niteliğindedir.

Akıl Sağlığı Teknolojileri

Covid-19 ile karantina sürecinde halk sağlığı ve zihinsel refah gün geçtikçe önem kazanıyor. Akıl sağlığına yönelik geliştirilen çözümler, içinde bulunduğumuz çağda bireylerin yaşamında fiziksel sağlık kadar değer taşıyor.

Turizm Teknolojileri

Covid-19 sürecinde iş optimizasyonu, operasyonel verimlilik, seyahat aksaklıklarına yönelik mobil teknolojiler, sıcak nakit akışı ve süreç sonrası meydana gelecek talep artışının karşılanmasına ilişkin çözümler geliştirilmesi gerekmektedir.

Enerji ve Çevre Teknolojileri

Enerji yönetim ve akıllı sistemler başta olmak üzere enerji teknolojileri Covid-19 ile enerji sektörüne yön veriyor. Geliştirilen bu sistemler, Covid-19 ve sonrası içinde enerji sektörünün dönüşüm faktörü olma niteliğini taşıyor.
Üretken Akademi