You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Covid-19 Sonrası Dijital Devlet Teknolojileri

Üretken Akademi

Devletlerin vatandaşlara daha iyi ve verimli hizmet sunmasına yardımcı olan açık veri ve sivil katılım platformları, kolluk yazılımları, bilgisayar görüş tabanlı şehir haritalama, elektronik belge yönetimi teknolojileri gibi birçok çözüm Covid-19 ve sonraki süreçte öne çıkıyor.

Akıllı Belediyecilik
Toplu ulaşım, altyapı sistemleri, çevresel izleme faaliyetlerinin, belediye hizmetlerinin arttırılmasına ilişkin teknolojik çözümleri kapsamaktadır.

P2P Bağış ve Paylaşım Platformları
Covid-19 ve sonrasındaki süreçte kullanıcıdan kullanıcıya bağış ve kaynak paylaşımının sağlanmasına yönelik dijital servisler gibi her türlü teknolojik çözümdür.

Pasif Kaynakların Aktifleştirilmesi
Pasif kaynakların probleme yönelik olarak aktif hale getirilmesi amacıyla geliştirilen çözümler olup örnek olarak otellerin geçici süreliğine hastanelere revize edilmesi verilebilir.

Vatandaşa Yönelik Teknolojiler
Vatandaşların hayatını düzenleyici ve iyileştirici çözümler olan ihtiyaç paylaşım platformu, gönüllülük uygulamaları gibi teknolojilerdir.

Covid-19 etkisiyle meydana gelebilecek olan problemlere kalıcı ve katma değerli çözümler geliştirmek için sen de aramıza katıl!

Başvur!

Devlet Teknolojileri