You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pazar Araştırma Teknikleri

Üretken Akademi

Pazar Araştırılmasına Giriş

Pazar Araştırması, hedef kitle veya hedef pazar hakkında bilgi toplama veya toplama sürecini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Pazar araştırması kavramının ana rolü, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için bir şirket veya işletme organizasyonuna müşteriler veya tüketiciler hakkında derinlemesine bir bakış sağlamaktır. Pazar araştırması süreci, aynı sektördeki diğer oyuncularla rekabet edebilmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve pazar büyüklüğü, rekabet ve pazar ihtiyaçları gibi şeyleri analiz etmeye yardımcı olur.

Pazar araştırması, bilgileri organize bir şekilde toplamak ve yorumlamak için analitik ve istatistiksel teknik ve yöntemleri kullanır. Bu süreç aynı zamanda fikir ve sosyal araştırmayı da içerir ve günümüzün giderek karmaşıklaşan iş ortamında önemlidir. Böyle bir senaryoda, işletmeler işleri yürütmek için sadece kendi 'içgüdülerine' güvenemezler ve bu yüzden pazar araştırmasına ihtiyaç vardır.

Pazar araştırması yoluyla araştırılacak faktörler

Fırsatlardan yararlanma: Pazar araştırması yapmanın en büyük faydalarından biri, çeşitli pazar fırsatlarını keşfetmenize ve bunlardan etkili bir şekilde yararlanmanıza olanak vermesidir. Örneğin, ürününüzün hedeflediğiniz kitleye uygun olup olmadığını bulmanıza yardımcı olabilir ve uygun değilse pazar araştırması uygun kitleyi belirlemenize yardımcı olur.

İletişimi teşvik etmek:Pazar araştırması, müşterilerinizle iletişim kurmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur. Araştırma sonuçlarını aldıktan sonra, izleyicinin doğasını, kişiliklerini, sevdiklerini, hoşlanmadıklarını vb. Öğrenme eğilimindedir ve bu, onlarla bağlantı kurmayı ve onlara ulaşmayı kolaylaştırır.

Risklerin en aza indirilmesi:Pazar araştırmasının bir diğer önemli yararı, işletmelerin belirli konularda harekete geçerek riskleri en aza indirmesine yardımcı olmasıdır. Örneğin, kişiye ulaşabilecek ürünlere belirli nitelikler katarak ürünün kullanılmama şansını azaltmaya yardımcı olabilir.

Eğilimler ve pazar konumu belirleyin:Pazar sürekli ve sürekli değişir. Böyle bir senaryoda, yalnızca kapsamlı bir pazar araştırması, devam eden eğilimleri oluşturmaya ve ardından mevcut müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerine göre planlar oluşturmaya yardımcı olabilir.

Olası sorunları bulun:Pazar araştırması müşterinin tepkilerini, seçimlerini ve tercihlerini ortaya çıkardığından, bir işletme, üretim veya tasarım sürecindeyken ürünü değiştirebilir. Elde araştırma sonuçları varsa, sorunları bulmak ve sonra üzerinde çalışmak daha kolaydır.

Pazar Araştırmasının Faydaları

  • Fırsatlardan yararlanma: Pazar araştırması yapmanın en büyük faydalarından biri, çeşitli pazar fırsatlarını keşfetmenize ve bunlardan etkili bir şekilde yararlanmanıza olanak vermesidir. Örneğin, ürününüzün hedeflediğiniz kitleye uygun olup olmadığını bulmanıza yardımcı olabilir ve uygun değilse pazar araştırması uygun kitleyi belirlemenize yardımcı olur.
  • İletişimi teşvik etmek:Pazar araştırması, müşterilerinizle iletişim kurmanın en iyi yolunu bulmanıza yardımcı olur. Araştırma sonuçlarını aldıktan sonra, izleyicinin doğasını, kişiliklerini, sevdiklerini, hoşlanmadıklarını vb. Öğrenme eğilimindedir ve bu, onlarla bağlantı kurmayı ve onlara ulaşmayı kolaylaştırır.
  • Risklerin en aza indirilmesi:Pazar araştırmasının bir diğer önemli yararı, işletmelerin belirli konularda harekete geçerek riskleri en aza indirmesine yardımcı olmasıdır. Örneğin, kişiye ulaşabilecek ürünlere belirli nitelikler katarak ürünün kullanılmama şansını azaltmaya yardımcı olabilir.
  • Eğilimler ve pazar konumu belirleyin:Pazar sürekli ve sürekli değişir. Böyle bir senaryoda, yalnızca kapsamlı bir pazar araştırması, devam eden eğilimleri oluşturmaya ve ardından mevcut müşteri ihtiyaç ve gereksinimlerine göre planlar oluşturmaya yardımcı olabilir.
  • Olası sorunları bulun:Pazar araştırması müşterinin tepkilerini, seçimlerini ve tercihlerini ortaya çıkardığından, bir işletme, üretim veya tasarım sürecindeyken ürünü değiştirebilir. Elde araştırma sonuçları varsa, sorunları bulmak ve sonra üzerinde çalışmak daha kolaydır.

Pazar Araştırma Tekniklerinin Türleri

1. Birincil Pazar Araştırması: Diğer kaynaklar aracılığıyla  sunulan herhangi bir bilgiyi kullanmadan sıfırdan yapılan araştırma olduğu için saha araştırması olarak da bilinir. Nitel araştırma yöntemlerinin yanı sıra nicel araştırma yöntemleriyle de birincil veri veya bilgi toplanabilir. Birincil pazar araştırması, bir pazar araştırması yönteminin en yaygın türüdür ve aynı zamanda en değerli türdür. İlgisiz konuları değil, sadece belirli soruları cevaplayan bir yöntemdir.

2. İkincil pazar araştırması:Birincil pazar araştırmasının aksine ikincil pazar araştırması, sıfırdan bilgi toplamayı amaçlamayan, ancak birden çok kaynaktan zaten mevcut olan bilgilere dayanan bir araştırma tekniğidir.İkincil pazar araştırması, hükümet verileri, ofis verileri, gazeteler, dergiler, internet vb. Dahil olmak üzere birçok farklı bilgi toplama kaynağını hesaba katar. İkincil pazar araştırması yapmanın faydalarından biri, çoğunlukla ücretsiz olması ve çok daha az zaman almasıdır.

3. Nitel araştırma veya nitel pazar araştırma:Bir işletmenin ürünleri ve hizmetleri söz konusu olduğunda, esas olarak bir müşterinin fikirlerini ve duygularını dikkate alan bir araştırma yöntemidir. Bu tür araştırmalar, eksik gördüklerini veya ürünü gerçekten beğenip beğenmediklerini anlamak için müşterinin zihninin arkasına geçmeye çalışır. Nitel araştırma çalışmasının bazı yaygın örnekleri arasında yüz yüze görüşmeler yapmak, odak gruplarının bir parçası olmak vb. yer alır.

4. Nicel araştırma. Kantitatif pazar araştırma:Müşterilerin veya tüketicilerin duygu ve fikirlerinden çok somut gerçeklere ve istatistiksel verilere dayanan bir tür pazar araştırması çalışmasıdır. Bu tür araştırmalar hem birincil pazar araştırması hem de ikincil pazar araştırması açısından yararlı olabilir. Aslında, nicel araştırmanın başka bir örneği, önceden var olan finansal raporların ve araştırma kağıtlarının araştırılmasını içerir. Bu tür araştırmalar çok çeşitli istatistiklerle ortaya çıkar ve pazarın büyüklüğünü bulmaya da yardımcı olur.

Pazar Araştırma TeknikleriÜretken Akademi