You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Covid-19 Sonrası Sağlık Teknolojileri

Üretken Akademi

Tüm dünyada Covid-19 etkisinin sağlık sektöründe gerçekleşen dönüşüm ile dijital sağlık, mobil sağlık hizmetleri, sağlık sağlayıcıları için araçlar artık eskisinden de çok önem arz ediyor.

Dijital Asistan Çözümleri
Yapay zeka destekli sanal asistanlar ve chatbotların, sağlıkta gerek hastalık tespiti gerekse telesağlık olmak üzere kullanılmasına yönelik tüm dijital çözümleri kapsamaktadır.

Mobil Sağlık Çözümleri
Mobil sağlık; uzaktan gözlemleme, telesağlık hizmetleri, tıbbi çevrimiçi destek grupları ve mobil klinikler gibi alt çözümleri kapsamaktadır.

Tanı Teknolojileri
Tanı teknolojileri kapsamında hastalık ve salgınların erken teşhisi, analizi, gözlenmesi ve test aşamasına ilişkin teknoloji tabanlı sağlık çözümleri yer almaktadır.

Koruma ve Önleme Teknolojileri
Hastalık ve salgınların önlenmesi, bireylerin korunması aşamasında hasta izleme platformları, salgın takip sistemleri gibi sağlık hizmetlerinden oluşmaktadır.

Dijital Hastane
Klinik süreçlerin kolaylaştırılması ve düzenlenmesi amacıyla geliştirilen yazılımlar, uzaktan hasta takip sistemleri, bakım ve tedavi araçları gibi hastanelere yönelik dijital çözümlerdir.

Sağlık Çalışanları İçin Araçlar
Sağlık çalışanlarına yönelik Covid-19 ve sonrası sağlık sistemini iyileştirici eğitim platformları, hasta takip sistemleri, hastane ve test koordinasyonu izleme araçları gibi yardımcı çözümleri kapsamaktadır.

Covid-19 etkisinde meydana gelecektir olan problemlere kalıcı ve katma değerli çözümler geliştirmek için sen de aramıza katıl!

                              Başvur

Sağlık Teknolojileri