You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Akıl Sağlığı Teknolojileri

Covid-19 Sonrası Akıl Sağlığı Teknolojileri

Covid-19 Sonrası Akıl Sağlığı Teknolojileri
Members Public

Covid-19 ile karantina sürecinde halk sağlığı ve zihinsel refah gün geçtikçe önem kazanıyor. Akıl sağlığına yönelik geliştirilen çözümler, içinde bulunduğumuz çağda bireylerin yaşamında fiziksel sağlık kadar değer taşıyor. Sosyal Oyunlar Kullanıcıların aktif olarak yer alabileceği, sosyal iletişim sağlama amaçlı oyun teknolojilerdir. Evde Spor Çözümleri Spor aktivitelerinin ev ortamında yapılmasına imkan

Üretken Akademi
Akıl Sağlığı Teknolojileri