You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Akıllı Şehirler

Hem Bireyler Hem Ekipler İçin Zaman Yönetimi

Hem Bireyler Hem Ekipler İçin Zaman Yönetimi
Members Public

Hedefleriniz ve hayalleriniz için yeterli zamanınız olduğunu düşünüyor musunuz? Gallup tarafından yapılan ankete göre Amerika'da bireylerin % 41'i istediklerini yapmak için yeterli zamanları olmadığını düşünüyor ve aynı orana sahip bireyler, bu konuda oldukça endişeli. Sizce bu anket ülkemizde yapılsaydı, % kaç oranında olurdu? Zaman yönetimi yalnız bireysel olarak değil, ekip çalışmalarında da

Üretken Akademi
Üretken Akademi
Akıllı Şehirler için Akıllı Çözümler: Kentsel Alanlarda Karbon Azaltımı

Akıllı Şehirler için Akıllı Çözümler: Kentsel Alanlarda Karbon Azaltımı
Members Public

Gelişen teknolojileri, daha somut etkileri, giderek artan yatırım getirileri ve amaca yönelik faydalarına dayalı olarak son 10 yılda güçlü bir şekilde Akıllı Şehirlerin ortaya çıkmasıyla beraber, önemli bir odak alanı 2020'de aciliyetini ve fırsatını bir kez daha ortaya koydu: Dayanıklılık.

Üretken Akademi
Akıllı Şehirler