You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Eğitim Teknolojileri

Covid-19 Sonrası Eğitim Teknolojileri

Covid-19 Sonrası Eğitim Teknolojileri
Members Public

Dünyanın dört bir yanında kurumlar, pandemi sebebiyle eğitimlere zorunlu olarak ara vermek durumunda kaldı. Bu süreçte ise eğitim teknolojileri, uzaktan eğitim ve oyunlaştırma ile eğitim gibi başlıklar öne çıkıyor. Uzaktan Eğitim Çözümleri Eğitim ve öğretim faaliyetlerinin uzaktan sağlanmasına yönelik çevrimiçi platform, yazılım, dijital araçlar gibi teknolojik çözümlerin sunulmasıdır. Kendi Kendine

Üretken Akademi
Eğitim Teknolojileri