You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Pazar Araştırma Teknikleri

Pazar Araştırma Teknikleri

Pazar Araştırma Teknikleri
Members Public

Pazar Araştırılmasına GirişPazar Araştırması, hedef kitle veya hedef pazar hakkında bilgi toplama veya toplama sürecini ifade etmek için kullanılan bir terimdir. Pazar araştırması kavramının ana rolü, ihtiyaçlarını daha iyi karşılayabilmek için bir şirket veya işletme organizasyonuna müşteriler veya tüketiciler hakkında derinlemesine bir bakış sağlamaktır. Pazar araştırması süreci, aynı sektördeki diğer

Üretken Akademi
Pazar Araştırma Teknikleri