You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Sağlık Teknolojileri

Covid-19 Sonrası Sağlık Teknolojileri

Covid-19 Sonrası Sağlık Teknolojileri
Members Public

Tüm dünyada Covid-19 etkisinin sağlık sektöründe gerçekleşen dönüşüm ile dijital sağlık, mobil sağlık hizmetleri, sağlık sağlayıcıları için araçlar artık eskisinden de çok önem arz ediyor. Dijital Asistan Çözümleri Yapay zeka destekli sanal asistanlar ve chatbotların, sağlıkta gerek hastalık tespiti gerekse telesağlık olmak üzere kullanılmasına yönelik tüm dijital çözümleri kapsamaktadır. Mobil

Üretken Akademi
Sağlık Teknolojileri