You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Tarım ve Gıda Teknolojileri

Covid-19 Sonrası Tarım ve Gıda Teknolojileri

Covid-19 Sonrası Tarım ve Gıda Teknolojileri
Members Public

Covid-19 ile birlikte alınan tedbirler, kimi zaman tarımsal faaliyet durma altında getirmektedir. Sulama sistemlerine uzaktan erişim, dikey / kentsel tarım, ekin sensörleri, çiftlik hayvanlarına yönelik akıllı araç teknolojileri gibi çözümler Covid-19 ve sonrası için tarım sektöründe meydana gelen kalıcı değişim ve dönüşümün öncüsü özellikğindedir. Mobil Tarım Mobil tarım; uzaktan gözlemleme, akıllı

Üretken Akademi
Tarım ve Gıda Teknolojileri