You've successfully subscribed to Üretken Akademi
Great! Next, complete checkout for full access to Üretken Akademi
Welcome back! You've successfully signed in.
Success! Your account is fully activated, you now have access to all content.
Success! Your billing info is updated.
Billing info update failed.

Zaman Yönetimi

Hem Bireyler Hem Ekipler İçin Zaman Yönetimi

Hem Bireyler Hem Ekipler İçin Zaman Yönetimi
Members Public

Hedefleriniz ve hayalleriniz için yeterli zamanınız olduğunu düşünüyor musunuz? Gallup tarafından yapılan ankete göre Amerika'da bireylerin % 41'i istediklerini yapmak için yeterli zamanları olmadığını düşünüyor ve aynı orana sahip bireyler, bu konuda oldukça endişeli. Sizce bu anket ülkemizde yapılsaydı, % kaç oranında olurdu? Zaman yönetimi yalnız bireysel olarak değil, ekip çalışmalarında da

Üretken Akademi
Üretken Akademi